Anamarija Štiherl

 

Anamarija Štiherl

Sem specializantka sistemske psihoterapije in diplomantka in magistrandka psihoterapevtskih znanosti. Izobrazbo sem pridobila na fakulteti za psihoterapevtsko znanost, Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani, kjer sem poleg šestletnega študija opravila tudi preko 800 ur prostovoljnega dela v različnih psihosocialnih ustanovah ter 140h psihiatrične prakse. Za seboj imam tudi poglobljeno osebno izkušnjo, iz katere za svoje delo s klienti prav tako ogromno črpam. Poleg izvajanja terapij sodelujem v različnih projektih, kjer predavam in svetujem. Svoje znanje redno nadgrajujem z udeleževanjem različnih predavanj in delavnic, ter prebiranjem strokovne literature. Naklonjena sem interdisciplinarnemu pristopu oziroma pogledu, kjer terapevt združuje znanja in metode različnih teorij in pristopov, ter tako svojim klientom nudi tisto, kar najbolj potrebujejo. Redno se udeležujem tudi supervizij, kjer si s supervizorjem in drugimi kolegi nudimo mnenja, ideje in znanje, ter ob enem preverjamo svojo psihično stabilnost in s tem skrbimo, da svojim klientom nudimo še bolj celostno, kvalitetno in strokovno obravnavo.

Pri svojem psihoterapevtskem delu sem zavezana k spoštovanju Etičnega kodeksa Evropske krovne zveze za psihoterapijo (EAP), Etičnega kodeksa (ECPP) in Zakona o varstvu osebnih podatkov Republike Slovenije. Proces psihoterapije vidim kot dragoceno izkušnjo iskrenega, empatičnega, varnega in neobsojajočega odnosa, kjer lahko posameznik v varnem okolju stopi v stik tudi s svojimi najglobjimi ranami, si jih pobližje ogleda, jih razišče in spozna, ter jih na ta način tudi poceli in s tem odpravi moteče simptome, ki so zaradi rane nastali. Psihoterapijo vidim kot proces samospoznavanja, osebnostne rasti, odpravljanja motečih simptomov in na splošno izboljšanja splošnega delovanja posameznika. Je intenziven proces, v katerem je ključni dejavnik psihoterapevtskega procesa odnos med terapevtom in klientom. Zakaj ravno odnos? Zato, ker se večina, za nas najpomembnejših izkušenj, zgodi v odnosu. V odnosu lahko začutimo najmočnejšo ljubljenost, hkrati pa smo deležni tudi najglobjih ran. Skozi odnose se učimo kakšni so ljudje, kakšni smo mi sami, kakšen je svet v katerem živimo, naučimo se ali smo vredni ali ne, ali so ljudje okoli nas dobri ali pa nam skušajo škodovati. Ravno zaradi vsega napisanega, je psihoterapevtski odnos eden ključnih dejavnikov za pozitivni izid psihoterapevtskega procesa. Raziskave in izkušnje so pokazale, da so psihološke ter psihoterapevtske tehnike le majhen del procesa, odločilen del pa se pripisuje terapevtskemu odnosu ali terapevtski delovni aliansi. Zato je še toliko bolj pomembno, da se ob svojemu terapevtu počutite slišane, razumljene in varne.

 

Dodatno sem dragocene izkušnje pridobivala:

 • Ambulanta SFU Ljubljana
 • ŠENT Kranj
 • Center KORAK Kranj
 • Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja
 • Dom starejših občanov Kranj
 • Dom starejših občanov Tržič

 

Pomagam vam lahko pri:

 • tesnobi in napadih panike
 • različnih strahovih in fobijah
 • depresiji
 • žalovanju
 • splošni utrujenosti in izgorelosti
 • obupu, pomanjkanju volje, notranji praznini
 • nespečnosti
 • motnjah hranjenja
 • občutkih sramu in krivde
 • težavah z jezo in agresijo
 • pri vedenju, ki škoduje vam ali drugim
 • socialni fobiji
 • težavah v spolnosti
 • težavah v medosebnih odnosih (partnersko, družinsko, poslovno,..)
 • posledicah izpostavljenosti življensko ogrožajočim okoliščinam (nesreče, izguba, nasilje, zloraba)
 • osmišljanju življenja na novo
 • poglobljenem spoznavanju odnosa s samim seboj in v odnosu z drugimi

 

Anamarija Štiherl

bac. scient. pth., specializantka

Pristop: Sistemska psihoterapija

Storitev: Individualna psihoterapija, družinska psihoterapija, partnerska psihoterapija. Osebno ali online.

T.: 031 717 076

E.: psihoterapija.stiherl@gmail.com