Helena Weilguny

 Mag. Helena Weilguny je spec. realitetne terapije s certifikatom iz Teorije izbire, Realitetne terapije in vodstvenega managementa. Je tudi usposobljena družinska in okoljska mediatorka.

Izvaja individualne, partnerske, skupinske in online terapije v slovenskem, angleškem, hrvaškem in srbskem jeziku. Če želite pridobiti notranji mir in občutek nadzora nad svojim življenjem, vam lahko pomaga v zvezi s:

Helena Weilguny

  • težavami v odnosih na delovnem mestu (nadrejeni, podrejeni, mobing, soočanje s stresnimi okoliščinami in odločitvami, izgorelostjo, sodelovanje s številnimi sodelavci, reorganizacije)
  • težavnimi partnerskimi odnosi (dolgotrajni konflikti, nasprotni pogledi in želje, soočanje z neplodnostjo, nezmožnost najti primernega partnerja), iskanje ravnovesja po razhodu s partnerjem,
  • delom s starši pri vzgoji otrok z vedenjskimi težavami in pri otrocih s posebnimi potrebami (ADHD, motnje pozornosti, agresivnost, pomoč pri premagovanju travmatičnih izkušenj),
  • osebnimi težavami (depresija, tesnobnost, panični napadi, strahovi, nemoč in druga intenzivna čustvena stanja in odzivi, psihosomatske težave, žalovanje, iskanje identitete, travmatične izkušnje, prelomnice v življenju, nezaupanje, slaba samopodoba).

 

Na področju pomoči ljudem delujeod leta 2006. Pred tem je bila zaposlena tako v privatnem, kot javnem sektorju, tj. v proizvodnji, raziskovalnem inštitutu, državni upravi in izvajala konzultacije v mednarodnih projektih na Balkanu. Kot vodja projektov je sodelovala s številnimi organizacijami doma in po svetu, vodila izobraževanja, sodelovala v upravljalnem odboru za zakonodajo v Bruslju. Od ustanovitve deluje v okviru Centra za osebnostni razvoj in psihoterapijo, kjer je trenutno strokovni vodja. Sodelovala je z različnimi domačimi organizacijami (ZPMS, CSD, Šent, SOS telefoni, Slovensko filantropijo, idr.) Je aktivna članica izvršnega odbora Društva za realitetno terapijo Slovenije in koordinator njene Sekcije za psihoterapijo in svetovanje. Prav tako je članica Evropske zveze za psihoterapijo in Slovenske krovne zveze za psihoterapijo.

Članki in prispevki: Stiske na odgovornejših položajih 

https://revijadirektor.si/clanki/vodenje/portreti/dusevne-stiske/

Ljubosumje: https://www.youtube.com/watch?v=LgsGYqhtdec 

 

Helena Weilguny

specializantka

Pristop: Realitetna terapija

Storitev: Individualna, partnerska, skupinska, online psihoterapija, mediacija

T.: 040 241 166

E.: helena.weilguny@gmail.com