Integrativna terapija (FPI)

Integrativna terapija se osredotoča na razvoj človekovega zdravega dela in zdravljenje motenj brez negativnih stranskih učinkov. Bistvo procesa je omogočiti klientu poglobljeno izkušnjo spoznavanja sebe, svojega notranjega sveta, v varnem in dobrem odnosu s svojim terapevtom. Na človeka gleda kot na celoto različno delujočih faktorjev in izkušenj (bio-psiho-socialni pristop), ki so ga zaznamovale in pripeljale do trenutne stiske v življenju. Poudarek daje na iskanju ter okrepitvi zaščitnih faktorjev in razvoju potenciala, ki vedno živi nekje v nas.

Terapija poteka v sodelovanju z različnimi metodami in tehnikami, ki se jih prilagaja in uporablja glede na klientove potrebe in želje. Prepletajo se od pogovorne terapije do dela s telesom in kreativnimi mediji, kar omogoča dober dostop do vseh ravni osebnosti: telesnega, emocionalnega, kognitivnega in socialnega. 
Trajanje terapije se lahko zastavi kot kratkotrajen ali dolgotrajen proces.