Razpis

 

Kandidati, ki bodo vložili pisno vlogo na razpis sprejemajo spodnje pogoje:
POGOJI ZA PRAKSO:

  • Sodelavka/ec mora biti vključen v izobraževanje iz psihoterapevtskega pristopa, ki poteka po evropskih standardih oz. mora biti vključen v izobraževanje v okviru ZPS, SFU ali (drugih) pristopov priznanih v okviru SKZP, oz. je tovrstno izobraževanje zaključil.
  • Sodelavka/ec mora imeti status specializanta psihoterapije pod supervizijo, ki mu ga podeli učitelj oz. supervizor (znotraj njegovega psihoterapevtskega pristopa) ali certifikat psihoterapevta.
  • Sodelavka/ec mora obiskovati redne supervizije.
  • Sodelavka/ec sodeluje v okviru Centra kot pravna ali fizična oseba.
  • Sodelavka/ec mora skleniti pogodbo s Centrom, s katero se pridruži ekipi sodelavcev na

CORP-u in sprejme pristopne pogoje (udeležba na sestankih, intervizijah, mesečno dežurstvo,
prisotnost na letnem »team buildingu«,…).


Uvodni razgovori s kandidati bodo potekali v prvem delu marca, v prostorih CORP na Trgu MDB 5 v
Ljubljani (izbrani kandidati boste o točnem datumu obveščeni preko emaila). Na srečanju vam bomo
predstavili pogoje, način dela sodelavcev v okviru CORPa in odgovorili na morebitna vprašanja.

Sprejemanje nove/ga sodelavke/ca bo potekalo na podlagi pisne vloge za ter razgovora s komisijo
CORP.

Prosimo vas, da svojo pisno vlogo za razpis pošljete na elektronski naslov:
corp@psihoterapijacenter.si, do vključno 28.2.2020.

Pisna vloga naj vključuje:

  • potrdilo o opravljenih urah osebne izkušnje psihoterapije,
  • potrdilo o redni vključenosti v supervizijo,
  • potrdilo o zaključeni izobrazbi / vključenosti v izbran psihoterapevtski pristop in dovoljenje za delo s klienti,
  • kratek življenjepis, ki vsebuje: dosedanje delovanje na področju psihoterapije, število klientov, opiše dodatno vrednost, ki jo lahko doprinese CORP in vizijo svojega dela (do 1800 znakov s presledki).


V Ljubljani, 14.2.2020

poslovna direktorica CORP: Tara Hughes