WRINKLES & TWINKLES

Wrinkles & Twinkles je Erasmus+ projekt Strateškega partnerstva dveh Malteških, ene Turške in ene Slovenske organizacije. Prvi koraki priprave aktivnosti v okviru projekta so se pričeli odvijati sočasno s pričetkom prihoda jeseni, tekom septembra 2019.

»Wrinkles & Twinkles« je nekoliko obsežnejši Erasmus+ projekt, ki ga v Sloveniji izvaja Zavod Anima Vita in pod okriljem katerega bo med novembrom 2019 in vključno februarjem 2020 dvema skupinama otrok (z max. 10 člani/članicami) starimi med 7 in 14 let omogočena brezplačna vključitev v program 8-ih 3-urnih sobotnih srečanj. V okviru le-teh se bomo na igriv, fantazijski, raziskovalen, ter družaben in medsebojno podporen način posvečali razvoju čustvene inteligence, samozavesti, kreativnega izražanja, ipd..

Psihosocialno podporni program neformalnega izobraževanja, ki bo pod okriljem projekta “Wrinkles & Twinkles” potekal, smo se v luči zasledovanja mladim pritegljivega, zapomnljivega in simbolno pomenljivega imena odločili poimenovati kar AKADEMIJA FANTAZIJSKIH POKLICEV.

Jedrni del programa bo predstavljalo posvečanje vrednotam, katerim se bomo posvečali tekom našega igrivega in kreativnega raziskovanja fantazijskih poklicev, kot tudi tekom intervjuvanja starostnikov z zanimivimi in raznolikimi življenjskimi zgodbami.

Več informacij o projektu in možnostih vključitve v program bo na voljo na informativnih srečanjih:

  • za predstavnike institucij in organizacij (10.10.2019, med 11:00 in 13:00, v konferenčni dvorani Hiše EU, na naslovu Dunajska cesta 20, v Ljubljani)

    Prijava na dogodek je možna prek sledečega spletnega obrazca: https://forms.gle/4prYkEn45KGTJ8Yq9

     

  • za starše/skrbnike (25.10.2019 in 8.11.2019, med 17:00 in 19:00, v seminarskih prostorih Zavoda CORP, na naslovu Trg mladinskih delovnih brigad 5, v Ljubljani)

    Prijava na dogodek je možna pred sledečega spletnega obrazca: https://forms.gle/EJwje2LdD9NsLtPC9

 

Program projekta “Wrinkles & Twinkles” oziroma AKADEMIJO FANTAZIJSKIH POKLICEV bomo vodili:

Iztok Zver, psihoanalitični psihoterapevt (ECPP), trener neformalnega izobraževanja.

Špela Peterlin, psihologinja, specializantka psihoterapije, trenerka neformalnega izobraževanja.

Melita Bolčina, socialna delavka, sistemska družinska psihoterapevtka.