WRINKLES & TWINKLES

Wrinkles & Twinkles je Erasmus+ projekt Strateškega partnerstva dveh Malteških, ene Turške in ene Slovenske organizacije. Prvi koraki priprave aktivnosti v okviru projekta so se pričeli odvijati sočasno s pričetkom prihoda jeseni, tekom septembra 2019.

»Wrinkles & Twinkles« je nekoliko obsežnejši Erasmus+ projekt, ki ga v Sloveniji izvaja Zavod Anima Vita in pod okriljem katerega bo med februarjem in marcem 2020 dvema skupinama otrok (z max. 10 člani/članicami) starimi med 7 in 14 let omogočena brezplačna vključitev v program 4-ih 3-urnih sobotnih srečanj. V okviru le-teh se bomo na igriv, fantazijski, raziskovalen, ter družaben in medsebojno podporen način posvečali razvoju čustvene inteligence, samozavesti, kreativnega izražanja, ipd..

Psihosocialno podporni program neformalnega izobraževanja, ki bo pod okriljem projekta “Wrinkles & Twinkles” potekal, smo se v luči zasledovanja mladim pritegljivega, zapomnljivega in simbolno pomenljivega imena odločili poimenovati kar MALA AKADEMIJA FANTAZIJSKIH POKLICEV.

Jedrni del programa bo predstavljalo posvečanje vrednotam, katerim se bomo posvečali tekom našega igrivega in kreativnega raziskovanja fantazijskih poklicev, kot tudi tekom intervjuvanja starostnikov z zanimivimi in raznolikimi življenjskimi zgodbami.

Več informacij o projektu in možnostih vključitve v program bo na voljo na informativno-prijavitvenem srečanju za starše/skrbnike:

27.1.2020, med 18:00 in 20:00, v seminarski sobi Zavoda CORP, na naslovu Trg mladinskih delovnih brigad 5, v Ljubljani)

 

Program projekta “Wrinkles & Twinkles” oziroma AKADEMIJO FANTAZIJSKIH POKLICEV bomo vodili:

Iztok Zver, psihoanalitični psihoterapevt (ECPP), trener neformalnega izobraževanja v mladinskem sektorju.

Špela Peterlin, psihologinja, edukantka geštalt-izkustvene psihoterapije, trenerka neformalnega izobraževanja v mladinskem sektorju.

Melita Bolčina, socialna delavka, sistemska družinska psihoterapevtka.