Psihoanalitična psihoterapija (PA)

 

S psihoanalizo je mogoče razrešiti raznoliko psihološko in telesno simptomatiko, ki se lahko kaže kot posledica zavestne ali nezavedne duševne stiske. V psihoanalitskem procesu se psihoanalitik in klient osredotočata na ozaveščanje klientovega nezavednega. Klientu se postopoma in v njegovem lastnem ritmu lahko razkriva globlji vpogled tako v njegove sedanje in pretekle odnose kot tudi v njegov način bivanja, kar pripomore h globinskim in dolgoročnim osebnostnim in čustvenim spremembam.

Pogostost srečanj je lahko od enkrat do večkrat na teden. Posamezno srečanje traja 45 ali 50 minut, dolžina psihoanalitske obravnave pa je v celoti odvisna od posameznika, njegovih osebnostnih lastnosti in narave njegove stiske. Prav zaradi prilagodljivosti osebnemu ritmu posameznika je psihoanaliza večinoma dolgotrajen in intimen proces, ki lahko traja od nekaj mesecev do nekaj let.

Psihoanaliza se je v sto letih razvila in utrdila svoj položaj, tako v medicin kot tudi v širšem družbenem kontekstu. Njeno osnovno načelo in naloga, ki jo ima klient v psihoanalitskem procesu pa ostaja taka kot v obdobju Sigmunda Freuda: »Brez cenzure povedati vse, kar vam pride na misel.«