Psihoterapija

 

Terapija izhaja iz grške besede therapeia, kar pomeni zdravljenje, psiha pa iz besede psykhé, kar pomeni duša. Dobesedni prevod besede psihoterapija je torej zdravljenje duše, pomembno vlogo pri zdravljenju pa igra odnos, ki se odvija med klientom in psihoterapevtom. Psihoterapevt skuša biti kar se da objektiven, nevtralen in ne-obsojajoč. Tak odnos človeku omogoča, da se postopoma sprosti, odpre, zaupa in bolj poglobi vase. Psihoterapija osebi omogoči razumevanje in predelavo čustvenih stisk in konfliktov, odpravo neželenih vedenjskih vzorcev, telesnih simptomov in napačnih prepričanj, ki nas ovirajo pri delu in v odnosih. Psihoterapija tako ponuja tudi možnost  za osebni razvoj in boljšo kvaliteto življenja. 

 

V primeru, da želite pričeti s terapijo oz se na nas lahko obrnete preko elektronske pošte: corp@psihoterapijacenter.si, ali nas pokličete na 031 770 961, ali pa se obrnete direktno na izbranega psihoterapevta ali specializanta.

 

Na centru nudimo individualna, partnerska, družinska in skupinska psihoterapijo.

Nudimo različne psihoterapevtske pristope: