Sabina Grahek

 

Moje ime je Sabina Grahek, po izobrazbi sem geštalt psihoterapevtka z Evropsko diplomo iz psihoterapije in univerzitetna diplomirana socialna delavka. Imam status učne terapevtke. S psihoterapijo sem se začela ukvarjati leta 2000 in je vse od tedaj pomemben del mojega življenja. Moja izkušnja se je začela preko osebnega dela na sebi in notranjo rastjo in kmalu, leta 2004, nadaljevala z vpisom v študij geštalt psihoterapije. Geštalt modaliteta mi je pisana na kožo. Všeč mi je poudarek na avtentičnem stiku s seboj in z drugimi, pomembnost odnosa in dialoga ter celostno razumevanje človeka. Terapevtsko delo razumem kot odgovorno delo in dajem velik poudarek na pravo ravnovesje med podporo in izzivom, saj sta oba potrebna za rast posameznika in njegove spremembe. Verjamem v notranjo rast in zdravljenje skozi zavedanje, kontakt in povezanost.

Pri svojem delu sem zavezana Etičnemu kodeksu Slovenskega društva za geštalt terapijo. Svoje znanje in izkušnje širim in poglabljam z redno udeležbo na seminarjih, konferencah in superviziji. Sem članica Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) in Evropske zveze za geštalt psihoterapijo (EAGT).

S klienti sem se, v okviru zasebne prakse od leta 2007 dalje, srečevala z različnimi temami. Vsebine dela, s katerimi delam, so naslednje:

Sabina Grahek

 • težave v družinskih, profesionalnih in / ali prijateljskih odnosih;
 • slaba samopodoba;
 • osebnostna rast;
 • nespečnost;
 • izgorelost in izčrpanost;
 • anksioznost, panični napadi;
 • depresija, pomanjkanje energije in volje;
 • občutki praznine, nezadovoljstva in vprašanje smisla;
 • otroške in / ali druge travme;
 • soočanje z izgubo bližnjih;
 • motnje hranjenja in samopoškodovanje;
 • odnosna soodvisnost.

 

Od leta 2011 izvajam psihoterapijo tudi v okviru organizacije Društvo Projekt Človek (pomoč zasvojenim in njihovim svojcem), kjer nudim individualno in skupinsko strokovno pomoč ter podporo v socialno-rehabilitacijskem procesu tako v času same rehabilitacije, kot tudi ob vključevanju zasvojenih oseb v družbeno okolje. Moje delo obsega redno, kontinuirano individualno in skupinsko terapevtsko delo z bivšimi odvisniki; svetovalno delo z družinami in pari in izvajanje izobraževalnih delavnic na temo odvisnosti za uporabnike programa in njihove svojce.

V tem času sem pridobila izkušnje in znanje o tem, kdaj je psihoterapija ustrezna in koristna, kdaj pa je kontraindicirana. Pridobila sem veliko izkušenj in znanja na področju psihoterapije s klienti s širokom razponom zmožnosti za delo na sebi, samorefleksije, motivacije za spremembo, uvide in sposobnosti samopomoči.

 

Sabina Grahek

univ.dipl.soc.del, psihoterapevtka

Pristop: Geštalt psihoterapija

Storitev: Individualna, učna, partnerska, skupinska psihoterapija

T.: 041 491 640

E.: sabina.grahek@psihoterapijacenter.si