Supervizija

Supervizija je temeljna oblika strokovne podpore, ki jo nudi bolje usposobljen in klinično izkušen psihoterapevt oz. supervizor svojim (mlajšim) kolegom oz. supervizantom. To so redna in vnaprej dogovorjena srečanja, ki so namenjena višanju strokovne kompetentnosti in razreševanju čustvenih, etičnih ali strokovnih dilem, s katerimi se supervizant srečuje pri  svojem psihoterapevtskem delu.

 

Nedavne raziskave* na področju supervizije so izpostavile pomembnost supervizijskega odnosa, v katerem supervizant prihaja do (1) uvidov v vzorce lastnega doživljanja in reagiranja v odnosih, (2) spoznanj, ki se nanašajo na razumevanje klientove dinamike in (3)  spoznanj, kako voditi terapijo naprej.

 

Supervizijska srečanja pa so pomembna tudi za razvijanje psihoterapevtove kreativnosti in   zaupanja v lastne sposobnosti ter za razvijanje empatične in čuječe drže do klientovega trpljenja. 

 

Na CORPu vam nudimo individualno in skupinsko obliko supervizije. Primerna je za psihoterapevte in specializante psihoterapije različnih smeri, predvsem za tiste, ki pri svojem delu upoštevajo analitične koncepte kot sta transfer in kontratransfer, ter razumejo nezavedno področje kot bogato tako z obrambami kot tudi s potenciali.

 

Supervizorji in učni terapevti:

Dr. Romana Kress, univ. dipl. psih., transpersonalna psihoterapevtka (EUROTAS, EAP)

Lan Pečjak, univ. dipl. soc. dela., psihodinamski psihoterapevt (ECPP, EAP)

Barbara DebeljaK, univ. dipl. soc. dela., psihodinamska psihoterapevtka (ECPP, EAP)

_______________________

* Žvelc, M. (2015). Pomembni dogodki v superviziji: Izkušnje in pogledi supervizantov. Kairos, 9 (1-2), 51-80.